เลอไวอะธัน Paul Auster

ISBN:

Published:

Paperback

256 pages


Description

เลอไวอะธัน  by  Paul Auster

เลอไวอะธัน by Paul Auster
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 256 pages | ISBN: | 10.61 Mb

ชายคนหนึงตายจากระเบิดของตัวเองขางถนนทางตอนเหนือของรัฐวิสคอนซิน ไมมีพยานรูเหน แตดูเหมือนเขานังอยูบนพืนหญาขางรถทีจอดอยูตอนระเบิดทีกำลังประกอบเกิดระเบิดขึนโดยไมตังใจ ตามทีระบุในรายงานการชันสูตรซึงเพิงตีพิมพ ชายคนนันเสียชีวิตในทันที รางแหลกเปนชินเลกชินนMoreชายคนหนึ่งตายจากระเบิดของตัวเองข้างถนนทางตอนเหนือของรัฐวิสคอนซิน ไม่มีพยานรู้เห็น แต่ดูเหมือนเขานั่งอยู่บนพื้นหญ้าข้างรถที่จอดอยู่ตอนระเบิดที่กำลังประกอบเกิดระเบิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ตามที่ระบุในรายงานการชันสูตรซึ่งเพิ่งตีพิมพ์ ชายคนนั้นเสียชีวิตในทันที ร่างแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย บางชิ้นส่วนของร่างกายถูกพบห่างจากจุดระเบิดถึงห้าสิบฟุตปีเตอร์ อารอน รู้ว่าชายคนนั้นเป็นใครเขาคือเบนจามิน แซคส์ นักเขียนที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ ฉลาดเฉลียว มีหลักการและความมุ่งมั่นแต่เหตุใดกันเขาจึงมาพบจุดจบเช่นนี้Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เลอไวอะธัน":


aptekadga.pl

©2010-2015 | DMCA | Contact us